Qui som?

L’Educa’t és un centre professional que realitza un anàlisi de l’alumne/a a fi de detectar les seves potencialitats i debilitats. A partir d’aquest, porta a terme un treball individualitzat per desenvolupar al màxim les seves possibilitats. En cas que sigui necessari, es realitza un diagnòstic i el tractament adequat a aquest. Entenem el diagnòstic com el primer pas a la solució.

Està format per

Un equip de professionals titulats i altament qualificats amb un alt nivell d’experiència.

Treball multidisciplinar

Hi ha una coordinació constant entre tots els professionals que estan treballant amb l’alumne/a (tutors, família, escola...) S’ofereix la informació, orientació i suport necessari durant tot el procés. Considerem que el treball conjunt és imprescindible per aconseguir els objectius proposats.

1

Ortografia programa Orto

El nostre centre disposa d’un programa informàtic únic que permet millorar, en català i castellà, les faltes d’ortografia. Està estructurat per nivells i es pot iniciar des de p-5 fins a l’edat adulta.

On ens pots trobar

Envia'ns un missatge